[zaloguj się]

NABIERANIE (2) sb n

Oba a jasne, pierwsze e pochylone; końcowe e z tekstu nie oznaczającego é.

Fleksja
sg
N nabiérani(e)
D nabieraniu

sg N nabiérani(e) (1).D nabieraniu (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

1. Napełnianie (1): A ieſlibyś vczynił Staw álbo Sadzáwkę/ y puśćił by iuż wodę ku nabiérániu [!] Strum O2.
2. Obrzmiewanie, wzbieranie, pęcznienie [czego] (1): [znak, już niewiasta poczęła] przyrodzonych rzecży zaſtanowienie/ á pierſi nabieranie. FalZioł V 15.

Cf NABIERAĆ

LW