[zaloguj się]

NABIERAĆ SIĘ (2) vb impf

się (1), sie (1).

a jasne; e prawdopodobnie pochylone (tak w nabierać).

Fleksja
indicativus
praes
sg
3 nabierå się
praet
sg
3 n nabiérało się

praes 3 sg nabierå się (1).praet 3 sg n nabiérało się (1).

stp, Cn, Linde brak.

Gromadzić się (podmiot: czego, orzeczenie: 3 sg) (2): Im więcey z ktorey rzecżi wilgotnoſć wyciſkaią, tim więcey ſie tam iey zaſię nabiera iako bacżimy w gębcze. GlabGad B; A gdy ſię rzeſze nábieráło/ pocżął mowić [Turbis autem concurrentibus coepit dicere] WujNT Luc 11/29.

Formacje współrdzenne cf BRAĆ SIĘ.

LW