[zaloguj się]

NABIEŻEĆ SIĘ (1) vb pf

Fleksja

3 sg fut nabieży sie.

stp, Cn, Linde brak.

Zejść się w wielkiej ilości [podmiot: czego (coll), orzeczenie: 3 sg; skąd]: Ieſt w kóniec gór Rákuſkich [...] mieyſce [...] które [...] bárzo dobry á nieomylny vrodzay do ręku ludźióm podáie: [...] ptáſtwá/ źwiérzu rozmáitégo/ (co ſye go z bliſkich gór nábieży) máiąc mnoſtwo/ źimę ták poczyna Oczko 9v.

Formacje współrdzenne cf BIEŻEĆ.

KCh