[zaloguj się]

NABIJANIE (1) sb n

Fleksja

N sg nabijani(e).

stp brak, Cn s.v. gruzem nabijanie, Linde XVIIXVIII w. s.v. nabić.

Ładowanie broni palnej: nábijánie ma być pod miárą według bacżenia ſpráwy prochu/ bo chcą drudzy thak wiele ſypáć prochu iáko kulá żelázna záważy BielSpr 74v.

Cf NABIJAĆ

KW