[zaloguj się]

NACZYNIĆ SIĘ (6) vb pf

sie (5), się (1).

a jasne.

Fleksja
praet
sg
2 m -ś się naczynił
3 n náczyniło się

fut 3 sg naczyni się (2).praet 2 sg m -ś się naczynił (1).3 sg n náczyniło się (3).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).

I. Pf odczynić”, ‘powodowaćz formantem na- + się wyrażającym nadmierność [czego (pl)] (1): áleś ſie vſtáwnie nácżynił deſpektów/ y nárzékánia bráćiéy twoiéy OrzJan 54.
II. Uczynić się, powstać w wielkiej ilości (z subiektywnym podkreśleniem wielości) [podmiot kogo (cołl), czego (pl) a. wiele kogo, czego; orzeczenie 3 sg (n)] (5): Bowiem cżaſu ſpania nacżyni ſie wnątrz wiele wilgotnoſci kthorich ciepło nie ſtrawi GlabGad L2v; Ale iáko mowią/ która rzecż poſpolicieie nie ma powagi/ takież dziś w máłey powadze ći braćiſzkowie iż ſie ich wiele nácżyniło BielKron 183; SienLek 5; BudBib Ier 2/28; więcey ſie iuż ſnadź gminu loźnego niż właſnych poddánych nácżyniło PowodPr 71.

Formacje współrdzenne cf CZYNIĆ SIĘ.

LW