[zaloguj się]

NA DORĘCZU (1) av

a oraz o jasne.

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (ten sam przykład) i XVIII w.

W zasięgu ręki, blisko; ad manum, sub manu, ante pedes, in promptu, promptum, in procinctu, obvium, sub ictu Cn: Utor, Vżywam/ potrzebuyę czego záwżdy/ muſze [!] mieć záwżdy ná gotowiu/ niektorzi mowią ná dorędziu álbo ná doręczu. Mącz 510a.

Cf NA DORĘDZIU, [NA DORĘŻU]

LW