[zaloguj się]

NA DORĘDZIU (2) av

a oraz o jasne.

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII w.

W zasięgu ręki, blisko; ad manum, sub manu, ante pedes, in promptu, promptum, in procinctu, obvium, sub ictu Cn (2): Mącz 510a; Zaſz przykładów máło Ná dorędźiu ieſt o tym/ gdźie nadobné pánié Takie rády widáły máiąc oko ná nié? PudłFr 75.

Cf NA DORĘCZU, [NA DORĘŻU]

LW