[zaloguj się]

REGULNIK (1) sb m

Fleksja

A pl regulniki.

Sł stp, Cn, Linde brak.

Duchowny katolicki, strzegący zasad wiary katolickiej: vkaſz piſmo ſwięte? gdzie Pan Kryſthus [...] w kośćiele krześćijáńſkim poſtánowił kiedy [...] Przeory/ Adminiſtratory/ Surrogaty/ Kánoniki/ álbo Regulniki/ ktorzy ſię dla tego Kánoniki zową/ iż Reguł/ vſtaw/ y pychy Papieſkiey ſtrzegą. KrowObr 36v.

Cf [REGULISTA]

KO