[zaloguj się]

[REGULNY ai

Fleksja

D sg n reguln(e)mu.

Sł stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odreguła” ‘zbiór zasad zgromadzenia zakonnego: yniechay ſię nie waży z Opátem ſwoim ták w klaſztorze iáko y okrom klaſztorá/ vpornie ſprzeczáć: á gdźieby ſię ważył/ tedy ma podlec karániu regulnemu. RegułaKlon Gv.]

KO