[zaloguj się]

NALĘŻONY (1) part praet pass pf

Fleksja

N sg m nalężony.

stp, Cn, Linde brak.

Przyciśnięty: Depressus, Náciśniony/ nalężony/ potłumiony Mącz 321a.

Cf NALEC

DD