[zaloguj się]

NA OSOBKU (2) av

a jasne; oba o prawdopodobnie jasne (tak w osobny).

stp, Cn, Linde brak.

Oddzielnie, samodzielnie (2): Geruhig. Lozny. Ná oſobku. Privatus. Calag 234a; Geruhiges leben furen. Ná oſobku żyć. Vivere privatum. Calag 234b.

Synonimy: oddzielnie, osobnie, osobno.

Cf [NA OSOBNIU]

DJ