[zaloguj się]

[NAPASTOWAĆ vb pf a. impf

Fleksja

3 sg m praet nap(a)stowåł.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Wywrzeć a. wywierać nacisk psychiczny, presję, zmusić a. zmuszać do uczynienia czegoś:
Szereg: »napastować i nacisnąć«: Cessarz napastował y naczissnąl y mnoho iego mcz oddal czessarzu thureczkiemu CorfusDocum 179.

Synonimy: nacisnąć, przymusić, przyprzeć.

Formacje wspołrdzenne cf 3.PAŚĆ.]

FP