[zaloguj się]

3. NAPAŚĆ (9) vb pf

Oba a jasne.

Fleksja
inf napaść
conditionalis
sg pl
3 m by napåsł m pers by napaśli

inf napaść (3).fut 3 sg napasie (3).1 pl napasi(e)my (1).con 3 sg m by napåsł (1).3 pl m pers by napaśli (1).

stp, Cn notuje, Linde XVII (z Cn) ‒ XVIII w.

Nakarmić do sytości; pascere Vulg, Cn [kogo, co (żywotne)] (9): Gumno y práſá nie nápáſie ich/ y wino omyli ie. Leop Os 9/2; [Hunni] poſłáli do Swátopłuhá áby im źiemie poſtąpił/ acż nie wſzytkiey/ áby iedno iáką trochę koni napáść. BielKron 299; GostGospSieb +2v; A teraz pás ſłábieie/ chce mi z niego [brzucha] opáść/ Przetoż bárzom troſkliwy/ cżym wżdy go mam nápáść. PaxLiz C4.
Przen: Nacieszyć, zaspokoić, usatysfakcjonować [co] (5):

napaść czym (3): KochDryas [A3]; KochPs 60; [kto straci] Náśmieſzy ſzkodą ſwoią złe ſąśiády/ Nápáśie zazdrość/ y wſzytkie bieśiady Nieprzyiaćielſkie ſmutkiem ſwym vćieſzy KlonFlis E.

Zwroty: »napaść oczy« [szyk zmienny] (3): Ieſli chceſz rzek przeźornych pławem nápáść ocży/ Tu Sopot y Tenwicá ſwoię roſę tocży KochDryas [A3]; A widząc pomſtę/ nápáśie ſwe oczy [Laetabitur iustus cum viderit vindictam Vulg Ps 58/11]/ Y ſtopy we krwi złych dobry omoczy KochPs 85, 60; [HistTroj I6v].

»uszy napaść« (1): ſą iedni co pilnie ſłucháią ludzkich rozmow poććiwych áby ſobie iedno vſzy nápáſli álbo ſie náſmiali RejZwierc 90v.

Synonimy: nakarmić, nasycić.

Formacje współrdzenne cf 3. PAŚĆ.

Cf NAPASIENIE, NAPASIONY

TK