[zaloguj się]

MAŁOWIERNY (7) ai

a jasne; e prawdopodobnie jasne (tak w wierny).

Fleksja
sg
m Vmałowierny
pl
V m pers małowierni

sg m V małowierny (2).pl V m pers małowierni (5).

stp, Cn brak, Linde XVIIXVIII w.

Nieufny, bojaźliwy, lękliwy; w funkcji rzeczownika; exiguae fidei PolAnt; modicae fidei Vulg (7): BudNT Matth 8/26; A ieſliż trawę polną [...] Bog ták przyodźiewa: iákoż dáleko więcey was o máłowierni? WujNT Matth 6/30; Czemu boiáźliwi ieſteśćie/ máłowierni? WujNT Matth 8/26; A wnet Ieſus śćiągnąwſzy rękę/ záchwyćił go; y rzekł mu: Máłowierny/ przecześ wątpił? WujNT Matth 14/31, s. 60, Matth 16/8, Luc 12/28.

Synonimy: bojaźliwy, lękliwy, małoufny.

Cf [MAŁOWIAREK]

RS