[zaloguj się]

MARCINEK (4) sb m

a pochylone; e prawdopodobnie jasne (tak w -ek).

Fleksja
sg pl
N Mårcinek Mårcinkowie
D Mårcinkowi
I Mårcinki(e)m

sg N Mårcinek (2).D Mårcinkowi (1).I Mårcinki(e)m (1).[pl N Mårcinkowie.]

stp brak, stp nazw os notuje, Cn, Linde brak.

Dem. odMarcin:
1. n-pers (3): Marczinkovi Nyeboſczika kſzyądza Gamratha pywnycznemv vbranye Zamſchowe vkradl LibMal 1548/139v, 1543/75v; Piekárz Marczinek WyprKr 125v.
2. Pogard. o różnowiercach; prawdopodobnie nawiązanie do imienia Marcina Lutra (1): Y o Marćiná ſię X. K. gniewáć/ y mnie Kocżkodanem y morſkim kotem Marćinkiem po żakowſką [!]/ ábo po dźiećińſku/ názywáć niewiem ieſli przyſtało CzechEp 82; [ták iáko/ ách nieſtetyſz/ dziśieyſzy Marcinkowie/ Luter/ y Bucerus vcżynili y z vcżniámi ſwymi. WujPosŚw 1584 482; ták iáko maſz iáſne przyklády w Marćinie świętym/ ále mi nie ták iáko dźiśieyſzy Marćinkowie y cżynią y vcżą. WujPosŚw 1584 483.]

FP