[zaloguj się]

RESPUBLIKA (1) sb f

Fleksja

N sg respublika.

Sł stp, Cn, Linde brak.

Forma ustroju państwa, której istotę stanowi wybieralność władzy na określony czas, przez ogół obywateli (tu: o ustroju w starożytnym Koryncie) [respublicarzecz pospolita, to jest pospolity stan i pożytek pospolitego człowieka Mącz 353a; – rzecz pospolita, obec Calep; rzeczpospolitarespublica Cn]: TYmokleon gdy Korint miáſto oblężone/ Rátował/ od tyranná/ iuż bárzo zdręcżone. Iż byłá Reſpubliká/ źwirzchnim go obráli RejZwierz 17v.

Synonim: rzecz pospolita.

LWil