[zaloguj się]

MASŁKO (1) sb n

Fleksja

N pl måsłka.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.: masełko.

Dem. odmasło” ‘tłuszcz jadalny’; tu hipokor.:
Wyrażenie: »młode masłko«: Ano młode maſłká ſyrecżki náſtáną/ iayká ſwieże RejZwierc 109.

AL