[zaloguj się]

[MATKOROZBOJNIK sb m

Fleksja

A pl matkorozb(o)jniki.

stp, Cn, Linde brak.

Matkobójca; tu w przen: iákoż grzechu o zábićie mátki wáſzey [Kościoła] vydźiećie? izali was [katolików, chwalących konfederację] iáko mátkorozboyniki karáć nie będą? SkarUp 56.

Synonim: matkomorderca.]

MK