[zaloguj się]

MĘDRZEĆ (2) vb impf

Fleksja

inf mędrz(e)ć (2).

stp, Cn notuje, Linde XVII w.

Znaczenia
Stawać się mądrym; sapere Calag, Cn; consipere Calep (2): Langſam klug werden. Pozno mędrzeć. Sapere post factum. Calag 324a; Calep 247b.

Formacje współrdzenne cf MĘDROWAĆ.

ZZa