[zaloguj się]

MĘŻYCA (2) sb f

Fleksja
sg
N mężyca
I mężycą

sg N mężyca (1).I mężycą (1).

stp notuje, Cn s.v. niewiasta mężna, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII w.

Kobieta (2):
a. Kobieta odważna i waleczna; virago Cn (1): Właſna Zomiris/ álbo Mirtys obrzymicá/ Albo Wándá Bogini/ walecżna mężycá. KmitaSpit C.
b. Odpowiednik hebr. wyrazuiszsza” ‘kobieta’, pochodnego odisz” ‘mąż (1): Ale ią ták zowie [niewiastą]/ ábo ze zwyczáiu ięzyká Zydowſkiego (ktory niewiáſtę mężycą názywa) ábo [...] WujNT 310.

Cf MĘŻATKA, MĘŻATY, MĘŻONA, [MĘŻYNA], [MĘŻYSTA]

MM