[zaloguj się]
RĘCZYSKO  Sł stp; Cn brak, Linde bez cytatu w innym znaczeniu.