[zaloguj się]

MIĘSOPUSTOWANIE (1) sb n

Fleksja

N sg mięsopustowani(e).

stp, Cn brak, Linde XVII w. s.v. mięsopustować.

Huczna, szalona zabawa (w zapusty lub z innej okazji): Bachacio, Mięſopuſtowánie. Szaleńſtwo. Mącz 22d.

Cf MIĘSOPUSTOWAĆ

ES