[zaloguj się]

MIZERAK (4) sb m

e prawdopodobnie jasne (tak w mizerny); a pochylone.

Fleksja
sg pl
N mizeråk mizeråcy
G mizeråk(o)w

sg N mizeråk (3).pl N mizeråcy (1).[G mizeråk(o)w.]

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Nieszczęśnik, biedak; miser Calep, Cn; aerumnosus, afflictus, calamitosus, miserandus, prostratus Cn (3): [król Allau] nie dał mu pić áni ieść/ mowiąc mu: Byś ty był ten ſkarb nie ták łákomie chował/ y ſam ſiebie y lud [...] by záchował [...] Tákże on Káliph mizerak vmárł leżąc przy onym ſkárbie BielKron 268; Compos miseriarum, Nędznik/ Mizerak. Mącz 62c; Miser, flebilis, calamitosus, aerumnosus, infelix. ‒ Nedznik, mizerak. Calep 665a; [Nie potrzebá mizerakow náuczáć płákáć, áni żebraká, iáko ma prośić. SkarKaz 1595/238 (Linde)].
2. Człowiek nikczemny, podły (1): Ták dawno wiárá Krześćiáńſka ſtoi/ á dopiro o niey wąthpią y o niey ći mizeracy [nowowiercy] pocżynáią bádáć SarnUzn F2v.

Synonim: 1. nędznik.

Cf MIZERNIK

TZ