[zaloguj się]

MLECZASTY (1) ai

Fleksja

N sg m ml(e)czasty.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odmlecz” ‘mlekolub odmleko: Lacteus, Quod ex lacte est. – Mlieczasti. Calep 575b.

Cf MLECZNY, MLECZOWY, [MLECZYSTY], [MLEKOWY]

TZ