[zaloguj się]
MŻYTEK  Cn s.v. zmrużek gra; Linde XVIII w.

Cf MŻYK