[zaloguj się]

NARACHOWAĆ (1) vb pf

Wszystkie a jasne; o prawdopodobnie jasne (tak w -ować).

Fleksja
inf narachować
praet
pl
3 m pers narachowali

[inf narachować.]praet 3 pl m pers narachowali.

stp brak, Cn s.v. liczę co, Linde bez cytatu.

Stwierdzić co licząc; annumerare, numerare Cn:

[narachować [ile kogo]: Nie ſto tyſięcy áni dwá/ ále mogłbych náráchowáć po kilká kroć ſto tyſięcy/ ludźi Chrześćiáńſkich ŁaszczOkulary Hv.]

Ze zdaniem dopełnieniowym: Posłow czterech narachowali ze niemasz więcey Iazdy iedno 4226 naktore wychodzi na kwartał 180091. ActReg 4v.

Synonim: naliczyć.

Formacje współrdzenne cf RACHOWAĆ.

DJ