[zaloguj się]

[NAROCZYTY ai

a oraz o prawdopodobnie jasne (tak w naroczysly oraz w uroczysty).

Fleksja
sg
mNnaroczyty nNnaroczyt(e)go
A Anaroczyt(e)

sg m N naroczyty.n G naroczyt(e)go.A naroczyt(e).

stp notuje, Cn brak, Linde bez cytatu; poza tym XVII w.: naroczyto.

Znaczenia
Uroczysty:
Wyrażenie:»dzień, święto naroczyty(-e)«: y zawſdy wtroiakie sswieto naroczithe [...] vczilessmy wbosnyczi y wkosczielie SprChęd 50; był gest wyelgi Piathek, przed ych ssobotha, gdis myal bycz dzien naroczity SprChęd 134, 104.

Cf NAROCZYSTY]

FP