[zaloguj się]

[NARODSTWO sb n

Fleksja

G sg nårodstwa.

stp, Cn brak.

Znaczenia
Naród: Rżekli/ podzćie á wyſiecżmy znarodſtwá [venite, et succidamus eos de gente] (marg) To ieſt/ áby nie byli narodem. (–)/ á niech wpámięći niebędzie imię Izráelowe więcey. BudBib Ps 82/5 (Linde).

Cf NAROD, [NARODA]]

FP