[zaloguj się]
NARZEKALNIK  Cn s.v. narzekalnica; Linde bez cytatu.