[zaloguj się]

NIECZĘSTY (8) ai

W pisowni rozłącznej (5), w łącznej (3).

e jasne.

Fleksja
sg
mNnieczęsty nN
G Gnieczęst(e)go
Vnieczęsty V
pl
N subst nieczęsté

sg m N nieczęsty (4).V nieczęsty (1).n G nieczęst(e)go (1).pl N subst nieczęsté (2).

stp brak, Cn notuje, Linde brak.

Dość rzadki; dość rzadko się zdarzający; infrequens Mącz, Calep, Cn; insolens Calep; rarus Cn (8): Albo też [wesz się rodzi] z potu/ niecżęſtego mycią/ zwłaſzcża w ludziech podróżnych. FalZioł IV 16c; ná on cżás gdy nie cżęſty groſz był miedzy ludźmi. BielKron 364v; Mącz 136c; Oczko 34; KochMRot B2v; Calep 535a, 543b.

W charakterystycznych połączeniach: nieczęsta(-y, -e) choroba, grosz, mycie, szkody.

Wyrażenie: »nieczęsty bywalec« (1): Chodź ſam ty Tomá zuchwálcze Domá niecżęſty bywálcze. MWilkHist L2v.

Synonim: rzadki.

Cf CZĘSTY