[zaloguj się]

NIEDOBROWOLNIE (1) av

Oba e oraz wszystkie o prawdobodobnie jasne (tak w nie- oraz dobrowolnie).

stp, Cn, Linde brak.

Bez własnej woli: święto tych niewinnych dziatek záwſze kośćioł święćił [...]: choćia oni nie dobrowolnie dla Chriſtuſá vmárli WujNT 9.

Cf DOBROWOLNIE

KW