[zaloguj się]

NIEDOSKONALE (1) av

Tekst nie oznacza é oraz ó; pierwsze e oraz pierwsze o prawdopodobnie jasne (tak w nie- oraz doskonale); a jasne.

stp, Cn notuje, Linde XVIII w. s.v. doskonale.

Niezbyt dobrze; imperfecte, non perfecte Cn: á nákoniec gdy ſie naywięcey ieden náucży/ cżoż vmie? grę: y tho ieſzcże niedoſkonále. GórnDworz M5.

Synonim: niedokonale.

Cf DOSKONALE