[zaloguj się]

NIEDOSTATCZYĆ (1) vb impf

Fleksja

2 sg m fut będziesz niedostatczyć.

stp s.v. dostatczyć, Cn, Linde brak.

Odczuwać brak, niedostatek czegoś [na co]: nie będzieſz w niey [ziemi] ná żadną (rzecż) niedoſtátcżyć [nec carebis omni] BudBib Deut 8/9.

Formacje współrdzenne cf DOSTATCZAĆ.

Cf DOSTATCZYĆ, NIEDOSTATCZONY