[zaloguj się]

NIEGĘSTY (3) ai

e jasne.

Fleksja
sg
mNniegęsty fNniegęst(a)
A Aniegęstą

sg m N niegęsty (1).f N niegęst(a) (1).A niegęstą (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

1. Zawierający mało cząsteczek stałych, niezawiesisty (o płynie) (1): Też Mlecżney barwy vrina niegęſta/ [...] Znamionuie iż FalZioł V 4.
2. Luźno utkany (1): liśćie ślazowé warz w ocćie/ [...] przecédźże przez chuſtę niegęſtą SienLek 121.
*** Bez wystarczającego kontekstu (1): Rarus, Rzadki/ niegęſty. Mącz 346d.

Synonimy: 1., 2. rzadki; 1. cienki.

Cf GĘSTY

MM