[zaloguj się]

NIEGRUBY (1) ai

Fleksja

G sg n niegrub(e)go.

stp, Cn, Linde brak.

Wąski w przekroju, cienki: Nacżynie w ktorym vrynę zoſtawiaią/ ma być ze ſćkła iaſnego/ nie grubego FalZioł V [1]v.

Synonim: cienki.

Cf GRUBY

MM