[zaloguj się]

NIEGRUNTOWNIE (2) av

Pierwsze e oraz o jasne; końcowe e prawdopodobnie jasne (tak zwykle w -e).

stp, Cn, Linde brak.

W sposób niepełny, nie wyczerpujący; simulate Mącz (2): Na to mu Pan Kryſtus odpiſał (ácżkolwiek o tym nie gruntownie piſano) Błogoſłáwionyś iżeś vwierzył w mię BielKron 140v; Simulate adverbium cui opponitur ex animo, Nie gruntownie/ nie cále pod pokriwką/ rzkomo. Mącz 394c.

Synonimy: niecale, niedostatecznie.

Cf GRUNTOWNIE

MM