[zaloguj się]

NIEDOSTATECZNIE (7) av

W pisowni łącznej (5), w rozłącznej (2).

Wszystkie samogłoski jasne.

stp notuje, Cn, Linde brak.

Niecałkowicie, niezupełnie, w niewystarczającym stopniu, zbyt mało (7): Bowiem takowe [zwierzęta] ieſzce nie bywaią prawie doſtałe gdy ſie rodzą, gdiz ieſzcże w nich żiwnoſć pokarmu nie doſtatecżnie ſie rozeydzie. GlabGad B4v; O inſzych iey vcżinkach cznothliwych radniey wolę milcżeć niż bych ie miał wyſlawiać niedoſtatecżnie WróbŻołtGlab A2v; ktorzy wſzechmocznoſci bożei vrągaią/ mowiącz żeby pan bog niedoſtatecżnie grzechy odpvſzcżał SeklWyzn g; RejPosRozpr b4v; Pąn Kaćki powiedźiał ze ia niedoſtatecżnie więm o granicy ZapKościer 1581/24; SarnStat 443.

W przeciwstawieniu: »niedostatecznie ... dostatecznie« (1): Bo co ná yednym myeyſcu zákryćye nápiſano/ álbo nye doſtátecznye wyráżono/ ná drugim ſye yáſnyey á doſtátecznyey náyduye. KromRozm II q4.

W charakterystycznych połączeniach: niedostatecznie mowić, grzechy odpuszczać, rozejść się, wiedzieć, wyrazić, wysławiać.

Synonimy: niecale, niegruntownie.

Cf DOSTATECZNIE, NIEDOSTATNIE