[zaloguj się]

NIECALE (8) av

Zawsze w pisowni rozłącznej.

Oba e oraz a jasne.

stp, Cn, Linde brak.

1. Niezupełnie (2): A ták iż ono zakonne [usprawiedliwienie] w vcżynkách/ gdyby kto wſzytko cále y zupełnie co było roſkazano wykonał/ záſádzone było: y to pod pewnym przeklęctwem/ gdyby kto nie cále wſzyſtkiego wypełnił CzechRozm 207v; Iſz ſię nie cále ná zámiłowánie iego oddáiem/ winá ieſt náſzá SkarŻyw 31.
2. Niedokładnie, ze zmianami (5): Confeſsioniſte Hieronymá ſ. nie cále przywodzą. WujJud 154 marg, 197v marg, L15v, L16, L16v.
3. Nieszczerze, nieprawdziwie (1): Simulate adverbium cui opponitur ex animo, Nie gruntownie/ nie cále pod pokriwką/ rzkomo. Mącz 394c.

Synonimy. 1. niedostatecznie, niezupełnie; 3. niegruntownie, nieprawdziwie, nieszczerze, rzkomo.

Cf CALE