[zaloguj się]

NIEUCZYNIONY (6) part praet pass pf

W pisowni rozłącznej (4), w łącznej (2).

e oraz o jasne.

Fleksja
sg
mNnieuczyniony
Anieuczynionégo

sg m N nieuczyniony (4).A nieuczynionégo (2); -égo (1), -(e)go (1).

stp, Cn, Linde brak.

Nie zrobiony, nie wykonany, nie dokonany (6): Infectus, Nievczyniony. Niedokonány. Mącz 115c; Infectus [...] idem significans quod non factus ‒ Nie vczinioni, nie wigotowani. Calep 532a.

W połączeniach szeregowych (2): Duch ſwięty ieſt trzecia perſona Troycze ſwiętey/ nie vcziniony/ nieſtworzony/ ány vrodzony SeklKat P2; BiałKat c.

Szereg: »narodzony (a. urodzony) nieuczyniony« (2): Bog práwy z bogá práwego: Vrodzony nye vczynyony: Homouſios/ to yeſt yedney iſtnoſci z oycem KromRozm III C4v; WujJud 25. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

Synonimy: niedokonany, nieurobiony, niewygotowany.

Cf UCZYNIONY

KK