[zaloguj się]

NIEDOKONANY (4) part praet pass pf

e, oba o oraz a jasne.

Fleksja
sg
mNniedokonany fN
G Gniedokonan(e)j
I Iniedokonaną
pl
N m pers niedokonani

sg m N niedokonany (1).f G niedokonan(e)j (1).I niedokonaną (1).pl N m pers niedokonani (1).

stp s.v. dokonać, Cn brak, Linde XVIII w. s.v. dokonać.

I. W funkcji właściwej (3):
1. Nie ukończony, nie doprowadzony do końca (2): śmierć niechcąc iemu dłużey folgować/ wźięłá go od tey niedokonáney roboty [tj. od pisania ksiąg] SienLek 44v.
a. Który nie umarł, żyjący (1): Miłośierdzia to Iehowy/ żeſmy nie dokonáni [quod non sumus consumpti]/ bo nie vſtáły litośći iego. BudBib Thren 3/22.
2. Nie zrobiony, nie uczyniony (1): Infectus, Nievczyniony. Niedokonany. Mącz 115c.
II. W funkcji przymiotnika: Nieogarniony, nieskończenie wielki (1):
Szereg: »wielki a niedokonany« (1): wſzytczy yey nabozny tego ſzwyata ſludzy ſz wyelką a nyedokonaną ſlodkoſzczyą yey na yey oblycze patrzącz mouyą PatKaz III 124v.

Synonimy: I.1. niedokończony, niedoprawny, niedorobiony; 2. nieuczyniony; II. nieogarniony.

Cf DOKONANY