[zaloguj się]

[NIEWIEŚCIANKA sb f

niewieścianka, niewieścionka.

Teksty nie oznaczają pochyleń; oba e prawdopodobnie jasne (tak w niewieści).

Fleksja
sg pl
N niewieścianki
A niewieścionkę

sg A niewieścionkę.pl N niewieścianki.

stp, Cn, Linde brak.

Osoba dorosła płci żeńskiej, kobieta: Teſch ieſth sluſzebnyk T M przywiodł prze naſſ, nyewyeſſczionka vboſzuchna, ze troigem dziatek lichich nadza a nyedoſſtatkiem ſſczyſſnyona ZapWpol 1539, 9/181; A tak zostawili tu wszystkie, iż kto jedno chciał, i chłopięta, i dziewki, i niewieścianki tam bywały etc. AktaSynod II 51.

Cf NIEWIASTA]

FP