[zaloguj się]

OBALENIE SIĘ (1) sb n

Fleksja

I sg obal(e)ni(e)m sie.

stp, Cn, Linde brak.

Zawalenie się [czego na kogo]: Therámenes/ [...] ſam zdrowo vſzedł/ zá obáleniem ſie domu ná goſcie v niego wiecżerzáiące Phil M3.

Cf OBALIĆ SIĘ

MC