[zaloguj się]

ROZDZIAŁAĆ (1) vb pf

o prawdopodobnie jasne (tak w roz-); pierwsze a jasne.

Fleksja
imperativus
sg
2 rozdziałåj

[imp 2 sg rozdziałåj.]part praet act rozdział(a)wszy.

stp, Cn, Linde brak.

Wymieszać dwie substancje, rozpuścić coś w płynie [co]:

[rozdziałać czym: Weźmi wainſztáinu/ pieprzu długiego/ zetrzi to ſpołem dobrze ná proch/ rozdźiáłay dobrym octem á nácżyń ſtego galek/ vſuſz ty gałki/ záſię rozmocż z nowu y rozdźiáłay/ potrzećie weźmi ty gáłki vſuſzywſzy/ rozdziáłay ie záſię dobrym octem KuchWiet M4v.]

rozdziałać z czym: Naprzod wziąć wodki ty to á zlać ie ſpołem. Wodkę boragową/ [...] rożaną rozdziaławſzy z kamphorą/ roiownikową/ bazylijową FalZioł V 68v.

Synonimy: rozmącić, rozmiękczyć, rozpuścić, rozrzedzić, roztworzyć.

Formacje współrdzenne cf DZIAŁAĆ.

Cf ROZDZIAŁANY

KW, (LWil)