[zaloguj się]

OBFITODAJNY (1) ai

Fleksja

N f sg obfitodajnå.

stp, Cn, Linde brak.

Wydający, rodzący bogate plony, płodny, żyzny:

W przeciwstawieniu: »płonny i nierodzajny ... obfitodajny«: Ziemiám [!] ieſt wyſuſzona/ Płonna y nierodzáyna/ Lecż przez ćię odwilżona/ Będźie obfito dáyna GrabowSet Fv.

Synonimy: bujny, obfitorodny, płodny, rodzajny, żyzny.

AS