[zaloguj się]

OBŻARCIE SIĘ (1)sb n

Fleksja

G sg obżarciå się.

stp, Cn brak, Linde w objaśnieniu s.v. obżartość.

Spożycie nadmiernej ilości jedzenia; przen [czego]:
Szereg: »opicie i obżarcie się«: Z ktorego opićia y obżárćia ſię tey pogáńſkiey ćieleſney y Dyabelſkiey Filozofiey/ gdy ſię ludźie z ſobą ſwárzyć [...] pocżęli CzechEp 232.

Cf OBEŻREĆ SIĘ

DDJ