[zaloguj się]

ODISKOWAĆ (1) vb impf

odiskować a. odyskować.

Fleksja

inf odiskować.

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu: odiskiwać.

Czynić starania o odzyskanie; clare repetere, evincere, repetere Cn [kogo (G); funkcja supinum = dla odzyskiwania]: ktorzi bi poddany waschi przetſſye zakonv swego ſzye trzimaly thakowesmi przikazaly abi livdziem biły dawany waschim, ktorzi prziyadą onich odyſkowacz LibLeg 10/91.

Formacje współrdzenne cf ISKAĆ.

Cf ODISKOWANIE, ODISKUJĄCY

MM