[zaloguj się]

ROZMYŚLAWAĆ (2) vb impf

o prawdopodobnie jasne (tak w roz-); w formach osobowych pierwsze a pochylone.

Fleksja
indicativus
praes
sg
1 rozmyślåwåm
praet
sg
1 m -m rozmyślåwåł
imperativus
sg
2 rozmyślåwåj

[praes 1 sg rozmyślåwåm.]praet 1 sg m -m rozmyślåwåł (1).imp 2 sg rozmyślåwåj (1).

stp, Cn, Linde brak.

Myśleć, zastanawiać się, rozważać (2): [Quo de te magis magisque {im daly tez wyeczy} in dies mecum ipse cogito: {roſmyſlawam} Glosy II 128/44.]

rozmyślawać co (1): WisznTr 12 cf Zwrot.

Ze zdaniem dopełnieniowym (1): Zborze Páńſki zápłákni/ zgáſłá świecá w tobie Nie ćiemna/ co to będzie rozmyſlaway ſobie. WisznTr 7.

Zwrot: »rozmyślawać sobie, w sobie« (1:1): Záledwy/ ocknąwſzy ſie/ przyſzedłem ku ſobie/ Roſtrzeźwiony/ tom záraz rozmyſlawał w ſobie. WisznTr 12, 7.

Formacje współrdzenne cf MYŚLIĆ.

Cf ROZMYŚLAWANIE

RS