[zaloguj się]

OUŻDŻAĆ (2) vb impf

Fleksja

1 sg praes oużdżåm (2).

stp, Cn, Linde brak.

Zakładać uzdę (koniowi) (2): Fraeno, Equo frenum iniicio – Ouzdząm. Calep 433a; Infraeno, Proprie equis fraena impono – Na vzdę poimuię, ouzdząm. Calep 534b.

Synonimy: ochełzniać, powściągać.

Formacje współrdzenne cf UZDAĆ.

EW