[zaloguj się]

P (29)

stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przyładów) i XVIII w.

1. Litera alfabetu (23): [wargi miękkie] Aby tim łacniey mogły głos rozdzielać [...], dla niektorich liter czo ſie w wargach zamykaią, iako ſą B F P M. GlabGad C2; RejFig Cc2v; BielKron 425; HistRzym 14; JanNKar B3, H3v; JanNKarGórn G3v, G4v; (nagł) P. (–) P dwoie: iedno proſté/ iako łup/ to ieſt/ koŗiść: drugié łuṕ z kréſką/ to ieſt/ dŗi. JanNKarKoch F2, Gv, G3; KlonFlis H2v marg.
a. Użycie litery w funkcji porządkującej na oznaczenie układu alfabetycznego w rejestrach (materiał nie objęty statystyką): MiechGlab **4; (nagł) P. (–) Páſterze. liſt. 4. Prorocy ſwięći. liſt. 4. KrowObr Tt2; RejWiz Cc8; BielKron Llll2; RejZwierc Bbb; WujJud Mm8v; SkarJedn d7v; P. PAN. Dwá Pánowie przećiwni. Mát: 6.24. WujNT Aaaaaa3v; SarnStat 1310; SkarKaz Oooo2a.
2. Symbol lub skrót wyrazu lub fragmentu tekstu (6): Ia N. obrany Biſkup P. [...] poſluſzny będę Swiętemu Piotrowi KrowObr 127v; Ale trzebá wiedzieć gdzie ſtoi p literá znácży lud pieſzy BielSpr 18v; Rozmowá męcżenniká z okrutnikiem gdzie P. Piotr mowi/ gdzie S. Sędzia mowi. SkarŻyw 40 marg.
a. Symbol zastępujący w tekstach prawniczych imię własne (3): Ia N. s. p. etc Dworzanye Krolya yego mylosczy [...] odpowyadamy thym tho lyſthem MetrKor 37/1, 34/265; SarnStat 1252.

LWil