[zaloguj się]

P' (5)

stp brak, Cn s.v. pfa, pfe, Linde XVI (streszcza dwa z niżej notowanych przykładów) – XVII w. (z Cn).

Litera oznaczająca p miękkie (5): P dwoie: iedno proſté/ iako łup/ to ieſt/ koŗiść: drugié łuṕ z kréſką/ to ieſt/ dŗi [lege: drzy ‘drzyj’]. (–) Pan Górnicki to drugie znáczy ták/ . JanNKar F2, H3v; JanNKarGórn G3v, G4v; JanNKarKoch G3.

KW